Emise dluhopisů
Publikace pro www stránky
CYPRIÁN, s.r.o., se sídlem Janovská 1069/13, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava, IČ: 268 32 984, zapsané v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 26982 (dále jen „Emitent“) se rozhodla vydat dne 30.12.2012 novou emisi Dluhopisů. Dluhopisy mají listinnou podobu, ve formě na jméno, jsou vydány v počtu 80 000 000 kusů, každý ve jmenovité hodnotě 1 Kč. Emisní kurz všech Dluhopisů vydaných k Datu emise činí 100 % jejich jmenovité hodnoty. Místem upisování Dluhopisů je Janovská 1069/13, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava. Dluhopisy jsou úročeny pohyblivou  úrokovou sazbou. Úroky budou vypláceny ročně vždy k 30.12. příslušného roku zpětně, a to v souladu s Emisními podmínkami uveřejněnými na http://www.cypriansro.com. První platba úrokových výnosů bude provedena k 30.12.2013. Roční úroková sazba je stanovena jako součet Referenční sazby (12M PRIBOR) a marže ve výši + 9 % p.a.  ze jmenovité hodnoty Dluhopisu (dále jen „Dluhopis nebo Dluhopisy“). Emisní podmínky jsou uveřejněny v plném znění na http://www.cypriansro.com/
CNC zpracování plechů
CYPRIÁN, s.r.o., IČ: 26832984
Martinovská 3325/48e, Ostrava - Martinov, 72300
www.cypriansro.com
Zdenek Cyprián, jednatel
info@cypriansro.com