Profil zadavatele
CNC zpracování plechů
Kontaktní informace

Sídlo
(do 26. 7. 2017)
Janovská 1069/13
Ostrava - Polanka nad Odrou
725 25
Česká republika


Sídlo (od 26. 7. 2017)
Martinovska 3325/48e
723 00, Ostrava - Martinov
Česká republika


Identifikační údaje
IČO:  26832984
DIČ:  CZ26832984


Doručovací adresa
Stejná jako sídlo

Fakturační adresa
Stejná jako sídlo

CYPRIÁN, s.r.o.


Adresa profilu
http://www.cypriansro.com/verejnezakazky.html
(profil využíván do 31. 5. 2016)

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/cyprian-s-r-o_2598/
(profil využíván od 1. 6. 2016)


Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ
498511

Adresa profilu zadavatele na e-tržišti
neuvedeno

  Seznam neaktuálních zakázek


ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAKÁZCE
Název veřejné zakázky:
P14V00000001 - Rozšíření výrobních kapacit společnosti CYPRIÁN, s.r.o.
Předmět veřejné zakázky: soubor technologického zařízení k CNC ohýbání plechů

EVIDENČNÍ ÚDAJE O ZAKÁZCE
Identifikátor veřejné zakázky: P14V00000001
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: 498509

PODROBNÁ CHARAKTERISTIKA ZAKÁZKY
Druh veřejné zakázky podle předmětu: Dodávky
Místo plnění veřejné zakázky: Moravskoslezský kraj, Ostrava-Martinov
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
5 700 000,00 Kč
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení
Stav zadávacího řízení: Veřejná zakázka ukončena - informace o výsledku zadávacího řízení byly uveřejněny ve Věstníku veřejných zakázek v Oznámení o zadání zakázky dne 28. 1. 2015.

LHŮTY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předběžné oznámení veřejného zadavatele dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
(Oznámení předběžných informací): odesláno: 1.10.2014 / uveřejněno: 2.10.2014
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejného zadavatele dle § 26 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (Oznámení o zakázce): odesláno: 3.11.2014 / uveřejněno: 4.11.2014
Soutěžní lhůta pro podání nabídek platná pro veřejného zadavatele stanovena dle § 39 odst. 3 písm. a) a § 40 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách: 22. 12. 2014, 10:00:00 hod

OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK A HODNOCENÍ NABÍDEK
Otevírání obálek s nabídkami proběhne v souladu v souladu s § 71 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ihned po skončení soutěžní lhůty pro podání nabídek, tj. dne 22. 12. 2014, 11:00 hod. v místě provozovny zadavatele na ulici Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava 23 - Martinov.
Posouzení a hodnocení nabídek uchazečů proběhne v souladu s § 76, § 79 až § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky bude zasláno všem dotčeným zájemcům a uchazečům dle podmínek stanovených v § 81 a § 83 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

UVEŘEJNĚNÍ SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky: 5 695 000,00 Kč

UVEŘEJNĚNÍ SEZNAMU SUBDODAVATELŮ
Veřejná zakázka je v plném rozsahu plněna vybraným uchazečem bez účasti a podílu subdodavatelů.
Zadávací a kvalifikační dokumentace:
Dokumenty veřejné zakázky P14V00000001
Odůvodnění veřejné zakázky:
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky:
(Datum a čas uveřejnění: 4. 11. 2014, 14:52:25 hod., uveřejnil: Štefan Dimitrov)
(Datum a čas uveřejnění: 6. 11. 2014, 12:32:50 hod., uveřejnil: Štefan Dimitrov)
(Datum a čas uveřejnění:  4. 11. 2014, 10:12:09 hod., uveřejnil: Štefan Dimitrov)
_
Registrace profilu zadavatele ve VVZ:
(Datum a čas uveřejnění:  4. 11. 2014, 10:12:09 hod., uveřejnil: Štefan Dimitrov)
Smlouva s vybraným uchazečem:
(Datum a čas uveřejnění: 23. 1. 2015, 9:27:10 hod., uveřejnil: Štefan Dimitrov)
Písemná zpráva zadavatele dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách:
(Datum a čas uveřejnění: 26. 1. 2015, 19:58:32, uveřejnil: Štefan Dimitrov)
CYPRIÁN, s.r.o., IČ: 26832984
Martinovská 3325/48e, Ostrava - Martinov, 72300
www.cypriansro.com
Zdenek Cyprián, jednatel
info#cypriansro.com
(Správa veřejných zakázek zadavatele je od 1. 6. 2016 vedena na novém profilu zadavatele na portálu https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/cyprian-s-r-o_2598/)