CNC zpracování plechů
CYPRIÁN, s.r.o., IČ: 26832984
Martinovská 3325/48e, Ostrava - Martinov, 72300
www.cypriansro.com
Zdenek Cyprián, jednatel
info#cypriansro.com
O firmě
Jsme česká obchodně výrobní firma zabývající se zpracováním plechů a hutního materiálu. Provozovna se nachází v Ostravě - Martinov, na ulici Martinovská 3325/48e a je vybavena zámečnickou dílnou, svařovnou a dílnou s CNC stroji na zpracování plechů. S pomocí našich partnerů jsme schopni provádět různé povrchové úpravy a dodávat tak hotové produkty, podle potřeb našich zákazníků.
Aktuality:
Naše firma získala dotaci z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj - Operačního Programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020, programu podpory: TECHNOLOGIE: pro projekt s reg. číslem: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006041 s názvem: Modernizace a rozšíření technologického vybavení firmy CYPRIÁN, s.r.o.
Společnost CYPRIÁN, s.r.o. získala finanční podporu z Evropské unie z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)  2014-2020, programu podpory Technologie pro integrované územní investice (Výzva I.), pro projekt s registračním číslem CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_139/0012932 a názvem Zvýšení technologické vybavenosti společnosti CYPRIÁN, s.r.o. v Ostravě.

Cílem projektu je pořízení souboru technologického vybavení (10 ks) pro výrobní činnost v oblasti tváření, svařování, vysekávání a kompletace výrobků z plechových tabulí. Projekt přispěje k rozšíření technologické vybavenosti provozovny firmy v Ostravě-Martinově a povede k vytvoření tří nových pracovních míst.